คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2560 ข้อมูลจาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://reg.udru.ac.th/


***ดาวน์โหลดคู่มือ

© 2017 | human.udru.ac.th All Right Reserved.
Faculty of Humanities and Social Science, Udon Thani Rajabhat University.