ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

นักศึกษาที่จะติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรือพูดคุยผ่านกระดานสนทนา จะต้องเข้าสู่ระบบก่อน โดยมีวิธีการเข้าสู่ระบบ ดังนี้

กรอก Username และ Password
login

สำหรับนักศึกษา  
Username คือ รหัสนักศึกษา
Password คือ รหัสนักศึกษา (กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่าน หลังจากเข้าระบบครั้งแรก)
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา  
Username คือ รหัสอาจารย์
Password คือ รหัสอาจารย์ (กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่าน หลังจากเข้าระบบครั้งแรก)

© 2017 | human.udru.ac.th All Right Reserved.
Faculty of Humanities and Social Science, Udon Thani Rajabhat University.