หน้าหลัก

ติดต่อเรา

อาคารสถานที่ (AEC119)  อาคารศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและภาษาอาเซียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)
อาคารศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและภาษาอาเซียน
237 หมู่ 12 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000