ข้อคิดในการทำผลงาน

ประเด็นความรู้

ข้อคิดในการทำผลงาน

ชื่อผู้เชี่ยวชาญ

ดร.สุภัทรา วันเพ็ญ

โทรศัพท์/มือถือ

-

email

-

สาระสำคัญ

การทำผลงานทางวิชาการและการได้มาซึ่งตำแหน่งทางวิชาการนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการวัดศักยภาพของตนเองและสถาบัน

สถานที่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัน เดือน ปี

18 มี.ค. 2557

คำสำคัญ

ศักยภาพ, ผลงาน, ตำแหน่ง
ผู้บันทึก : - 2016-09-06 20:50:47
© 2016 | http://human.udru.ac.th All Right Reserved | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | เกี่ยวกับระบบ