ติดต่อฝ่ายประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ

นายวีรพันธ์ ทาซ้าย
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล : weerapan.ta@udru.ac.th

สถานที่ติดต่อ อาคารศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและภาษาเซียน (AEC) ห้อง AEC119