Monday, Apr 24th

Last update08:27:24 PM GMT

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ขอเชิญชมการแสดง ความพร้อมในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ Administrator 489
2 โครงการ "ปลูกต้นพะยูง สร้างป่า พัฒนาคน" ปี 2557 Administrator 370
3 เรียนอาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์ทุกท่าน Administrator 335
4 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ Administrator 175
5 กำหนดการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2555-2556 Administrator 230
6 รายละเอียดการจัดนิทรรศการ การประกวด และการแข่งขันภาษาอังกฤษ งานวันวิทยาศาสตร์-ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2557 Administrator 366
7 คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธิโรงปูนผู้หนึ่ง Administrator 199
8 การแข่งขันการตอบปัญหาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจาปี 2557 เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์ - ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2557” Administrator 508
9 ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการในระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Administrator 186
10 ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนทางการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ระดับอุดมศึกษา Administrator 234
11 ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย จัดทำข้อเสนอการวิจจัย เพื่อเสนอของบประมาณ(แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 Administrator 200
12 ขอเชิญร่วมงาน 6 ทศวรรษ เพชรน้ำงาม นามราชภัฏ ปี 2557 Administrator 199
13 ประกาศ กรณีขอสอบกรณีพิเศษปลายภาค 2 2556 Administrator 259
14 ขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏบิตัการ "การนำเข้าข้อเสนอการวิจัยเข้าระบบ NRMS-Onging Monitoring" Administrator 222
15 ผลการพิจารณาการขอสอบกรณ๊ขาดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๑/๑๕๕๗ Administrator 278
16 โครงการอบรมภาษาลาวเพื่อการอ่านและการเขียน Administrator 373
17 คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน สภาสังคมสังเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2557 Administrator 394
18 เรียนเชิญคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ Administrator 234
19 แหล่งงาน Administrator 392
20 ราชภัฏวิชาการคณะ Administrator 497
You are here