บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2557 - 2559 สามารถกรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำได้แล้ว

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 2557 - 2559 สามารถกรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป โดยให้บัณฑิต login เข้าระบบตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกเมนู LOG IN (กรอก username และ password)
2. เลือกเมนู สำหรับบัณฑิต
3. เลือกเมนู กรอกแบบสำรวจการมีงานทำ

และขอความอนุเคราะห์บัณฑิต ประเมินหลักสูตรการเรียนการสอนที่เมนู ประเมินหลักสูตรการเรียนการสอน

อ่าน : 1478 | ประกาศโดย : admin | ประกาศเมื่อ : 27 เม.ย. 2560 16:15:14

เว็บไซต์หางาน