กิจการนักศึกษา

Post

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

>>อ่านรายละเอียดดาวน์โหลด ที่นี่<<

เข้าสู่ระบบรับสมัคร  TCAS UDRU

port

Post

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและประดับตรามหาวิทยาลัย
วันที่ 31 สิงหาคม 2560

Post

ประกวดดาว-เดือน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560