กิจกรรมต่างๆในวันวิทยาศาสตร์ ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– การแข่งขันตอบปัญหา “การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม” (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม) >>รายละเอียด<<
– ประกวดวาดภาพศิลปะ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์-ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ หัวข้อ “คิดถึงพ่อ” (สาขาวิชาทัศนศิลป์) >>รายละเอียด<<
– การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์-ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ (สาขาวิชานิติศาสตร์) >>รายละเอียด<<
– การประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “สุจริตทั้งกายใจ ช่วยไทยพัฒนา” (สาขาวิชาภาษาไทย) >>รายละเอียด<<
– การแข่งขันการตอบปัญหาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์-ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ (สาขาวิชาภาษาไทย) >>รายละเอียด<<
– การแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา(ป.5-6) มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช และระดับอุดมศึกษา (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) >>รายละเอียด<<
– การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ หัวข้อ Preserving and Promoting “Thainess”  in the Fast- changing Global Context   (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) >>รายละเอียด<<
– การแข่งขัน Business English Vocabulary Challenge  (สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ) >>รายละเอียด<<

 

 

กิจกรรมมหาวิทยาลัย วันวิทยาศาสตร์ ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2560