สถานที่ตั้ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000


โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ 042-241806

โทรสาร

 


Social Media

Facebook Fanpage