วันที่ 19 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจัดโครงการสัมมนาวิทรรศน์ภาษา วัฒนธรรม และวรรณกรรมไทย” เสวนาวิชาการ หัวข้อ “วรรณศาสตร์ บรรเลงศิลป์ เพลงถิ่นไทย” วิทยากรโดย พี่วสุ ห้าวหาญ และพี่นิด ลายสือ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและภาษาอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 3 คน, ฝูงชน, สนามบาสเก็ตบอล, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 5 คนในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และฝูงชนในภาพอาจจะมี 1 คน, อยู่บนเวที และกีตาร์

You might also enjoy: