วีดิทัศน์แนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีกการศึกษา 2561

วีดิทัศน์แนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีกการศึกษา 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โพสต์โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.อุดรธานี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2018