สืบค้นข้อมูล ออนไลน์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ชื่อเรื่อง : ประเพณีการเลี้ยงปู่ตา
ความเป็นมา : ประวัติความเป็นมาของศาลปู่ตา เมื่อตั้งหมู่บ้านได้ไม่นาน มีชาวบ้านหลายคนฝันเห็นพระศรีสุทโธ ที่เป็นมนุษย์สูง 8 ศอก หรือ 4 เมตร เดินวนเวียนอยู่รอบๆต้นประดู่ใหญ่ ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงได้ปรึกษาหารือกันภายในหมู่บ้าน จากนั้นจึงได้สร้างศาลให้เป็นที่อยู่อาศัยแก่พระศรีสุทโธ ณ บริเวณต้นประดู่ใหญ่ซึ่งห่างจากตัวหมู่บ้านราว 50 เมตรไปทางทิศตะวันตก และตั้งให้เป็นศาลปู่ตาประจำหมู่บ้าน
  รายละเอียด...
ชื่อเรื่อง : บั้งไฟ
ความเป็นมา : งานบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวไทยอีสาน ผู้คนนิยมกระทำกันก่อนลงมือทำนาทำไร่ และร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาแต่โบราณ โบราณกาลจัดทำขึ้นตามความเชื่อในเรื่องขอฝนจากพญาแถนในเดือน 6 โดยชาวอีสานมีความเชื่อว่าภายหลังจากการจัดงานทำบุญบั้งไฟแล้ว เทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จะดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ทำให้พืชพรรณธัญญาหารอุดมสมบูรณ์
  รายละเอียด...

หน้า   [1]  2  ถัดไป  

 

 
มหาวิทยาลัยอุดรธานี
ถนนทหาร ตำบลหมากแข้งแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0-4535-3184

Started on 22/11/2005 :: Contact us tumfreedom@hotmail.com

ออกแบบสำหรับ 1,024*768 Resolution และ IE5 ขึ้นไป