สืบค้นข้อมูล ออนไลน์
โภชนาการ
ชื่อเรื่อง : การแปรรูปปลา
ความเป็นมา : ความเป็นมากลุ่มแปรรูปปลา บ้านห้วยบงหมู่ที่ 5 ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู มีราษฎรบางส่วนได้ถูกผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยได้อพยพขึ้นมาอยู่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เดิมราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก หลังจากมีการกักเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ทำให้ราษฎรเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการทำการเกษตรเพียงอย่างเดียวหันมาประกอบอาชีพด้านประมง
  รายละเอียด...
ชื่อเรื่อง : การทำสาโท
ความเป็นมา : สาโท เป็นเครื่องดื่มที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านแต่โบราณ มีหลายชนิดและเรียกชื่อต่างๆกัน เช่น น้ำขาว คือน้ำเมาชนิดหนึ่ง ทำด้วยข้าวเหนียวนึ่ง คลุกกับแป้งเหล้าซึ่งเป็นเชื้อ หมักไว้จนมีน้ำขุ่นขาว สุราพื้นบ้านแต่ละชนิด มีกรรมวิธีการผลิตและวัตถุดิบที่แตกต่างกันจนสามารถแยกเป็นคนละประเภทได้แก่ สาโท หรือน้ำขาว ซึ่งผลิตจากข้าวเหนียวนึ่ง คลุกกับลูกแป้งหมักในภาชนะจนเกิดเป็นน้ำสุรา
  รายละเอียด...

หน้า   [1]  2  3  4  5  ถัดไป  

 

 
มหาวิทยาลัยอุดรธานี
ถนนทหาร ตำบลหมากแข้งแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0-4535-3184

Started on 22/11/2005 :: Contact us tumfreedom@hotmail.com

ออกแบบสำหรับ 1,024*768 Resolution และ IE5 ขึ้นไป