สืบค้นข้อมูล ออนไลน์
 

โบราณสถาน/โบราณวัตถุ
ชื่อเรื่อง : ปรางค์กู่แก้ว
ความเป็นมา : ในเขตพื้นที่อำเภอกู่แก้ว ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวแบบทั่วๆ ไปจะมีสถานที่ที่พอนับเป็น แหล่งท่องเที่ยวได้ เช่น ?โบราณสถานปรางค์กู่แก้ว? ตั้งอยู่ที่วัดกู่แก้วรัตนารามใกล้ที่ว่าการอำเภอกู่แก้ว ถือเป็นโบราณสถานที่ก่อสร้าง สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อายุประมาณ 800 ปีเศษ ปัจจุบัน ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน อยู่ในความรับผิดชอบของกรมศิลปากร ปรางค์กู่แก้วเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป
  รายละเอียด...
ชื่อเรื่อง : แหล่งโบราณคดีโนนดอนกลาง
ความเป็นมา : บ้านกุดกวางสร้อย ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู พื้นที่ทำการขุดค้นแบ่งเป็น 2 บริเวณ มีระยะห่างกัน 70 เมตร หลุมแรกโครงกระดูกมนุษย์จำนวน 7 โครง เป็นผู้ใหญ่ 6 โครง เด็ก 1 โครง ทราบเพศชายจำนวน 3 โครง สิ่งของเครื่องใช้ที่พบในหลุมฝังศพได้แก่ ภาชนะดินเผา เครื่องประดับ เครื่องใช้จำพวกเหล็ก และสำริด
  รายละเอียด...
หน้า   [1]  2  3  4  5  6  ถัดไป  

 

 
มหาวิทยาลัยอุดรธานี
ถนนทหาร ตำบลหมากแข้งแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0-4535-3184

Started on 22/11/2005 :: Contact us tumfreedom@hotmail.com

ออกแบบสำหรับ 1,024*768 Resolution และ IE5 ขึ้นไป