สืบค้นข้อมูล ออนไลน์
 

สมุนไพร
ชื่อเรื่อง : ดอกเบญจมาศ
ความเป็นมา : การใส่ปุ๋ย : เมื่อกิ่งชำตั้งตัวแล้ว เราควรเร่งให้มีการเจริญเติบโตทางลำต้น โดยใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง เช่น แอมโมเนียมซัลเฟต 1-2 ช้อนแกงต่อน้ำ 20 ลิตร รด 2 ครั้งห่างกัน 7-10 วัน และใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 โรยตามร่องระหว่างแถวทุก 15 วัน
  รายละเอียด...
ชื่อเรื่อง : ดอกเบญจมาศ
ความเป็นมา : การใส่ปุ๋ย : เมื่อกิ่งชำตั้งตัวแล้ว เราควรเร่งให้มีการเจริญเติบโตทางลำต้น โดยใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง เช่น แอมโมเนียมซัลเฟต 1-2 ช้อนแกงต่อน้ำ 20 ลิตร รด 2 ครั้งห่างกัน 7-10 วัน และใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 โรยตามร่องระหว่างแถวทุก 15 วัน
  รายละเอียด...

หน้า   [1]  2  3  ถัดไป  

 

 
มหาวิทยาลัยอุดรธานี
ถนนทหาร ตำบลหมากแข้งแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0-4535-3184

Started on 22/11/2005 :: Contact us tumfreedom@hotmail.com

ออกแบบสำหรับ 1,024*768 Resolution และ IE5 ขึ้นไป