วัฒนธรรม/ประเพณี

บุญลานข้าว

ชาวบ้านจะทำบุญลานข้าวในเดือนอ้ายหรือเดือนยี่ เพื่อสู่ขวัญข้าวหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้วเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ข้าวเปลือกก่อนนำข้าวเก็บขึ้นเล้า ชาวบ้านจะจัดเตรียมเครื่องไหว้ต่าง ๆ ได้แก่ เหล้า หมากพลู ยาสูบ ขันธ์ 5 อาหารคาวหวาน

อ่านเพิ่มเติม ...

บุญข้าวจี่

ชาวบ้านจะทำบุญข้าวจี่ในเดือน 3 เพื่อนำมาถวายพระสงฆ์และเณรที่วัดตอนเช้า ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าจะทำให้มีความสุข สงบร่มเย็น และมีการบนบานศาลกล่าวไว้จึงมีการแก้บนขึ้น

อ่านเพิ่มเติม ...

บุญผะเวส

ชาวบ้านจะทำบุญผะเวสในเดือน 4 โดยมีความเชื่อว่า ชาวบ้านในหมู่บ้านจะอยู่เย็นเป็นสุขบ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรือง และปราบพวกผีปีศาจในหมู่บ้านโดยจะนิมนต์พระสงฆ์มาจากหลาย ๆ วัด

อ่านเพิ่มเติม ...

บุญสงกรานต์

ชาวบ้านจะทำบุญสงกรานต์ในเดือน 5 โดยจะเริ่มในวันที่ 13 ถึง 15 เมษายน ของทุกปี ชาวบ้านถือว่าวันสงกรานต์เป็นวันเนา จะต้องงดเว้นจากการทำงานหรือกระทำสิ่งใดในวันนี้จะถือว่าคะลำไม่เจริญรุ่งเรือง

อ่านเพิ่มเติม ...

บุญบั้งไฟ

ชาวบ้านจะทำบุญบั้งไฟในเดือน 6 ชาวบ้านสืบทอดประเพณีโดยมีความเชื่อว่าเป็นการขอฝนจากพญาแถนให้ตกต้องตามฤดูกาล ให้ได้ผลผลิตมากจากการทำนา ทำไร่ ทำสวน หรืออยู่เย็นเป็นสุข

อ่านเพิ่มเติม ...

บุญเบิกบ้าน

ชาวบ้านจะทำบุญเบิกบานหรือเลี้ยงบ้านในเดือน 7 ชาวบ้านจะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์ที่ศาลากลางบ้านเป็นการทำบุญบ้านหรือพิธีเลี้ยงบ้าน

อ่านเพิ่มเติม ...

เข้าพรรษา

บุญเข้าพรรษาถือเอาวันขึ้น 15 ค่ำเดือนแปด เป็นกุศโลบายเมื่อถึงฤดูฝน เป็นการลำบากที่พระภิกษุสงฆ์สัญจรลำบากในการออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมักเดินเหยียบย่ำพืชผักชาวบ้าน จึงมีพุทธบัญญัติให้พระภิกษุอยู่จำที่หรือเข้าพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน

อ่านเพิ่มเติม ...

การทำบุญข้าวประดับดิน

ชาวบ้านจะทำบุญข้าวประดับดินในเดือน 9 ชาวบ้านทำบุญโดยมีความเชื่อว่าเป็นวันปลดปล่อยวิญญาณต่าง ๆ ออกมารับส่วนบุญ ชาวบ้านจึงได้พากันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับให้ได้รับ

อ่านเพิ่มเติม ...

บุญข้าวสาก

ชาวบ้านจะทำบุญข้าวสากในเดือน 10 ถือเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วโดยชาวบ้านจะไปทำบุญที่วัด และจะห่อข้าวน้อยที่ทำจากใบตองมีอาหารคาวหวาน หมากพลู ยาสูบ ซึ่งทำเหมือนกับบุญข้าวประดับดิน แต่บุญข้าวสากจะทำตอนกลางวันหลังจากที่พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเรียบร้อยแล้ว

อ่านเพิ่มเติม ...

ออกพรรษา

ชาวบ้านจะทำบุญออกพรรษาในเดือน 11 ชาวบ้านจะไปร่วมกันทำบุญที่วัดเนื่องจากพระภิกษุสามเณรที่ได้จำพรรษาอยู่จนครบสามเดือน แล้วจะทำพิธีวัสสาปวารณาชาวบ้านจึงได้ทำข้าวต้ม ขนมหวาน นำมาตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม ...

 

 

รายการข้อมูล 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 18 รายการ