ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม

กระแตะตากปลา

เตรียมไม้ไผ่บ้านมาจักตอก สานลายขัดแล้วแต่ขนาด ขัดลาย 2 ก็ได้ เมื่อได้ขนาดที่ต้องการ เอาหวายขึ้นขอบ นำด้ายเขียวมามัดขอบ / ใช้ตากปลา ต่างๆ เวลาทำประมาณ 1 วัน

อ่านเพิ่มเติม ...

กรงนก(นายเข็มมา พลยศ)

กรงนกทำขึ้นเพื่อดักเก็บนก มักทำเป็นซี่ประกอบกันเป็นทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงกระบอก วิธีทำกรงนกทำมาเป็น 10 ปี ทำขึ้นเพื่อดักเก็บนก ตัดไม้ไผ่นำมาผ่าเป็นลิ่ว 50 ลิ่ว เท่ากับกงหนึ่ง พื้นกรง 13 ลิ่ว ก็ทำเป็นเอา ไปแช่น้ำไว้ 1 คืน แก้มอดเจาะ
1.เอาไม้ไผ่มาผ่าเป็นลิ่ว 50 ลิ่ว ได้ 1 กรง 2.พื้นที่กรง 13 กรง 3.นำมาขดเหมือนก้นเป็ด 4.นำใบไม้มาแช่น้ำ ไว้ 5 วัน
นำมาไผ่มาเหลาเป็นลิ่ว เลือกไม้ไผ่ลำที่ตรงข้อใหญ่ นำมาผ่าเป็นลิ่ว ความยาวประมาณ 50 ซม. แล้วจะทำกรงเล็กหรือกรงใหญ่ นำเชือกมาขึงไม้ไผ่ให้เป็นรูปโค้งงอ หัวตุ้มนกเขาทำจากไม้ ยอจะเป็นไม้สำสา แต่เป็นไม้ยอจะทำง่ายกว่า การสลักลายใช้เหล็กซี โดยเอาเหล็ก ซีไปเผาให้ร้อน แล้วนำมาจี้สักลาย ทำรูรอบหัวตุ้มนกเขา โดยนำสิ่วมาตอกให้รูรอบๆ แล้วมาทาสแล็ก ทา 2 รอบ

อ่านเพิ่มเติม ...

กระด้ง กระเบียน(นางบัวไข พลสีลา)

ความกว้างของตอก 1 นิ้ว สานเป็นลายสอง เริ่มต้น ตัวข้างล่าง ขอบใช้ไม้ไผ่ในการทำ พอสานได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เย็บใส่ถุงปุ๋ยเอาไว้ส่ายข้าว ใช้เวลาทำ 1 วันต่อ 1 อัน อายุการใช้งาน 1 ปี
กระเบียน ทำเหมือนกับกระด้ง แต่ว่าสานถี่กว่า

อ่านเพิ่มเติม ...

กระด้ง กระเบียน(นางลม จัดสวรรค์)

จักตอกขนาด 1 นิ้ว สานเป็นลายสอง เริ่มต้นจากส่วนกลางขยายออกจนได้ขนาดตามต้องการ ทำขอบใช้ไม้ไผ่ พอสานได้เสร็จอาจเย็บฝาจากถุงปุ๋ยเก่าเอาไว้ส่ายข้าวเพื่อไม่ให้ติดกระด้ง ใช้เวลาทำ 1 วันต่อ 1 อัน อายุการใช้งาน 1 ปี
ทำเหมือนกับกระด้ง แต่ว่าสานถี่ ประโยชน์เอาไว้ตากปลา ตากของให้แห้งปาด ใช้เวลาทำ 1 วัน ทอได้ 2-3 ผืน

อ่านเพิ่มเติม ...

กระด้ง กระเบียน(นางเฮียง พลสีลา)

ความกว้างของตอก 1 นิ้ว สานเป็นลายสอง เริ่มต้น ตัวข้างล่าง ขอบใช้ไม้ไผ่ในการทำ ไม่ได้ใช้สี พอสานได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เย็บใส่ถุงปุ๋ยเอาไว้ส่ายข้าว ใช้เวลาทำ 1 วันต่อ 1 อัน อายุการใช้งาน 1 ปี
กระเบียน ทำเหมือนกับกระด้ง แต่ว่าสานถี่กว่า

อ่านเพิ่มเติม ...

 

 

รายการข้อมูล 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 178 รายการ