โบราณสถาน/โบราณวัตถุ

พระธาตุ วัดโพธิ์ชัย

เนื้อหา ตั้งอยู่ในบริเวณวัดโพธิ์ชัย บ้านเตาไห หมู่ 1 เป็นพระธาตุเก่าแต่โบราณตั้งแต่สมัยขอม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในยุคเดียวกันกับพระธาตุพนม ความสำคัญของพระธาตุในวันศีลก็จะมีชาวบ้านไปสักการะบูชาเป็นที่บนบานศาลกล่าว จะมีการทำพิธีทุกวันศีล 8 ค่ำและ 15 ค่ำ ช่วงสงกรานต์ก็มีชาวบ้านมาสรงน้ำหรือมาทำการแก้บน โดยมีอาหารคาวหวาน คำหมาก คำพลู กรอกยา ธูปเทียน เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม ...

วัดป่ารอยพระพุทธบาทนฤนาท

เนื้อหา ตั้งอยู่บ้านสร้างกวางหมู่ 8 เป็นวัดป่าที่ชาวบ้านให้ความเคารพบูชาถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีรอยพระพุทธเจ้าปรากฏ โดยเมื่อคนโบราณได้พบเห็นจึงสันนิษฐานว่าเป็นรอยพระพุทธเจ้าสมัยก่อนโดยมีลักษณะเป็นรอยพระบาท 2 ข้างคู่กัน เมื่อตอนที่พระองค์เสด็จมาโดยมีอายุมากกว่า 400 ปี ซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่พูดกันต่อ ๆ มาว่าเป็นรอยพระพุทธเจ้ามาเหยียบไว้ พอรู้ว่าเป็นรอยเท้าพระพุทธเจ้าจึงพากันมาสักการะบูชา ชาวบ้านจึงให้ความเคารพนับถือ และมีการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาเพื่อให้ลูกหลานได้มากราบไหว้บูชากันมาจนถึงปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม ...

วัดป่าเจ้าปู่พระนาไฮ

เนื้อหา ตั้งอยู่บ้านสินเจริญ หมู่ 6 เป็นที่ประดิษฐานของหลวงปู่พระนาไฮ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเพ็ญ หลวงปู่พระนาไฮข้างในเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ข้างนอกหุ้มด้วยปูน ขนาดหน้าตักกว้าง 3 เมตร สูง 5 เมตร ปางมารวิชัยตอนสะดุ้งมาร เป็นที่สักการะบูชาของชาวตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอม อำเภอบ้านดุง อำเภอพิบูลย์รักษ์ อำเภอหนองหาน และอำเภอทุ่งฝน

อ่านเพิ่มเติม ...

อนุสาวรีย์ปู่ด่าง

เนื้อหา ตั้งอยู่บ้านนาพัง หมู่ 2 เป็นอนุสาวรีย์ของวีระบุรุษนักรบผู้กล้าของบ้านนาพังที่สามารถต่อสู้กับทหารของเจ้าเวียงจันทร์ได้จนสำเร็จ ประวัติความเป็นมาของปู่ด่างคือ ปู่ด่างกับพรรคพวกอพยพมาจากยโสธรมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านนาพังเพราะเห็นว่าเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพืชพันธุ์และป่าไม้ พื้นที่เหมาะแก่การทำไร่ ทำนา และอาหารอุดมสมบูรณ์จึงได้พักอาศัยอยู่ ต่อมาเจ้าเวียงจันทร์มีอำนาจประกาศทำศึกสงครามกับไทยยังผลให้ประชาชนล้มตายเป็นจำนวนมากรวมทั้งชาวบ้านบ้านนาพัง แต่ปู่ด่างสามารถเอาชนะได้ เนื่องจากปู่ด่างเป็นคนมีวิชาอาคมของขลัง ฟันแทงไม่เข้าจึงเป็นผู้นำการสู้รบกับทหารเวียงจันทร์ได้จนชนะ แต่ในระหว่างทำสงครามทำให้ภรรยาของปู่ด่างเสียชีวิต เพราะถูกทหารลาวฟันคอขาด ดังนั้นปู่ด่างกับพรรคพวกจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ให้กับภรรยาไว้ในโนนกลางหนองน้ำเพื่อเป็นที่ระลึกแก่คนรุ่นหลังไว้เป็นที่สักการะบูชาจนถึงปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม ...

โนนคนแสน

เนื้อหา ตั้งอยู่บ้านคอนสวรรค์ หมู่ 5 พื้นที่เป็นป่าลักษณะเนินใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ ความเป็นมาจากที่มีการเล่าต่อกันมาว่ามีวัตถุโบราณสมัยบ้านเชียงมีมาตั้งแต่สมัยขอมโดยเป็นลักษณะเตาเผาหม้อเผาไห สมัยก่อนตั้งแต่ยังไม่ตั้งหมู่บ้านประมาณร้อยปีเป็นเตาขนาดใหญ่ ประมาณ 3 เมตร มีจำนวน 2 เตา ลึกจากพื้นประมาณ 2-3 เมตร ปัจจุบันชำรุดเสียหายแล้วเหลือแต่ซากปรักหักพังมีคนมาขุดจึงพบไหโบราณ ส่วนมากจะพบไหแตกหัก คนที่มาขุดหากมีความชำนาญจึงจะสามารถนำชิ้นไหที่แตกมาต่อกันได้ เมื่อมีคนมาทำการขุดมากขึ้น จึงมีการแจ้งกับนายอำเภอให้มาดูแล โดยชาวบ้านเชื่อว่าถ้านำเครื่องโบราณมาจะมีคนมาตามเอาของคืน อุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดคือ จอบกับเสียม และก่อนที่จะขุดมีพิธีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางเป็นการขอเจ้าที่ก่อนจะทำการขุด ปัจจุบันนี้ทางการห้ามไม่ให้ไปขุดเชื่อว่าเป็นสมบัติของแผ่นดิน และชาวบ้านมีความเชื่อเกี่ยวกับสมบัติของเจ้าของเดิมจึงเกิดความกลัวขึ้น แต่ชาวบ้านถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และปัจจุบันที่ดินเป็นที่ส่วนบุคคล

อ่านเพิ่มเติม ...

โนนย่าหรือโนนปู่ย่า

เนื้อหา ตั้งอยู่บ้านสร้างกวางหมู่ 8 ชาวบ้านยึดถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรักษามีลักษณะเป็นศาลเจ้าปู่เหมือนศาลหลักเมืองมีมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์บริเวณจะเป็นเนินสูงใหญ่มีต้นบักข่า ต้นดอกเกดเกิดและเจริญเติบโตอยู่ที่นั่น นอกนั้นก็มีต้นไม้ชนิดหนึ่งนำมาประกอบเป็นสมุนไพรรักษาโรค เรียกว่า เหงือกปลายหมอ ทุกปีจะมีการสักการะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านพากันมาบนบานศาลกล่าวไว้เช่น ให้อยู่เย็นเป็นสุข การเดินทางให้ปลอดภัย และไปทำงานที่อื่น ถ้าสิ่งที่ขอสำเร็จจะมีการมาแก้บนกับสิ่งที่พูดไปสิ่งที่นำมาแก้บน ได้แก่ เหล้าไห ไก่ตัว คำหมาก กรอกยา และถ้าไม่มาแก้บนก็จะเกิดเรื่องไม่ดีกับตัวเอง ชาวบ้านต่างเคารพนับถือกราบไหว้บูชา

อ่านเพิ่มเติม ...

 

 

รายการข้อมูล 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6 รายการ