ภูมิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

หากบ
  การหากบจะต้องเข้าไปในป่า ห้วย ทุ่งนา ใช้หมาไล่ จะหากบในช่วงดำนาหรือเกี่ยวข้าววิธีที่ง่ายก็จะใช้การแหย่ดูและใช้เสียมขุดและใช้หมาไล่ กบนามีผิวขรุขระลายสีน้ำตาลปนดำลำตัวลื่นแต่มีเมือกเหนียวเล็กน้อยตัวกลมใหญ่การจับกบส่วนใหญ่จะใส่เบ็ดกบแต่มักใช้ในฤดูที่มีน้ำมาก หรือเครื่องมืออีกอย่างเรียกว่าแงบดักกบโดยมีเหยื้อล่อ เช่น นำปลาตัวเล็กมาผัดให้ละเอียด แล้วเอาไปใส่ในแงบเพื่อดักจับ

อ่านเพิ่มเติม ...

หากบ(นายสมัย มีชาติ)
  การหากบจะต้องเข้าไปในป่า ห้วย ทุ่งนา ใช้หมาไล่ จะหากบในช่วงดำนาหรือเกี่ยวข้าววิธีที่ง่ายก็จะใช้การแหย่ดูและใช้เสียมขุดและใช้หมาไล่

อ่านเพิ่มเติม ...

หาปลา(นางคำเพียร เหล็กเพชร)
  วิธีการจะนั่งและสังเกตปลาบ้อน(ลักษณะที่ปลาผุดมาหายใจบริเวณผิวน้ำและเกิดมีฟองอากาศ) หลังจากนั้นก็หว่านแหลงไปที่น้ำ ปลาที่ได้จะมีปลาหลายชนิด เช่น ปลาขาว ปลาซิว ปลาก่า ปลาเข็ง ปลาหมู ปลาสบโทง ปลาเซือม ปลาแขยง ปลาหลด ปลาหลาด เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม ...

หาปลา(นางจิตชดา สะพังเงิน)
  ใช้การสังเกตตามห้วยที่เป็นแหล่งน้ำหรือพุ่มไม้ในหนองน้ำจะหาปลาได้ทุกฤดูกาลแต่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนเดือน 5-6 หรือ เมษายน – พฤษภาคมน้ำจะเริ่มมีมา และน้ำจะมามากในเดือน 9-10 หรือสิงหาคม –กันยายน ปลาก็จะมีจำนวนมากเป็นปลาธรรมชาติมาจากแม่น้ำโขงโดยจะหาปลาจากลำห้วยหลวงโดยการยกสะดุ้งใหญ่ ขนาด 5 -20 ศอกแล้วใช้ลอกดึงเอาปลาที่ได้ประมาณ 1 ไหมังกร

อ่านเพิ่มเติม ...

หาปลา(นางลำพอง อุต้น)
  การหาปลาต้องอาศัยประสบการณ์เกิดจากการเรียนรู้การทำจริง ส่วนใหญ่ไปหาปลาตามลำห้วยหลวงใช้วิธี ตกเบ็ด ยกสะดุ้ง หว่านแห ใส่ตุ้ม ได้ปลาขาว ปลาแขยง ปลาดุก ปลาช่อน แต่ปลาขาวจะได้มาก ช่วงเดือน 11 หรือตุลาคม

อ่านเพิ่มเติม ...

หาปลา(นางสมัย โอทอง)
  สังเกตจากแหล่งที่มีปลาชุมจะอยู่บริเวณน้ำลึก หรือสังเกตจากปลาจะผุดขึ้นมาหายใจตามผิวน้ำให้เห็น จะอยู่เป็นกลุ่ม ปลาจะมีมากในช่วงน้ำลดลงประมาณเดือนตุลาคม ปลาที่หาได้มีหลายชนิด เช่น ปลาขาว ปลากด ปลาโด ปลาช่อน ปลาค้าว ปลาซิว ปลาสบโทง ปลาตะเพียน ปลาสูด ปลาตอง เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม ...

หาปลา(นายกันยา บุญนิชย์)
  จะหาปลาโดยวิธีการใส่มอง(ตาข่ายดักปลา) มากที่สุดจนเกิดความเชี่ยวชาญด้านการใส่มองวิธีหาโดยการขี่เรือไปใส่มองตามหนองน้ำที่น้ำไหลส่วนใหญ่ใส่อยู่ลำห้วยหลวง และกางมองไว้ตามจุดที่ต้องการในน้ำประมาณ 5 - 7 เมตร โดยใช้ไม้ยาวเป็นเสาปักลงดินทำเป็นหลักให้มองได้ยึดไว้ไม่ให้ลอยไปที่อื่นส่วนใหญ่จะทำสัญลักษณ์ไว้ในมอง

อ่านเพิ่มเติม ...

หาปลา(นายทองเลื่อน พังชาลี)
  ปลาจะมีมากในช่วง เดือน 5 – 7 ชาวบ้านเรียกว่าปลาใหม่ เป็นช่วงเข้าสู่หน้าฝนน้ำเริ่มหลากปลามีจำนวนมากขึ้น การหาปลาต้องใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับสภาพของน้ำ เช่น สะดุ้ง แห เบ็ด มอง ไซ ลอบ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม ...

หาปลา(นายนิรันดร์ ซุยกระเดื่อง
  วิธีการหาปลาจะใช้การสังเกตจะเดินหาดูก่อนบริเวณปลาชุมถ้ามีจะมองเห็นการบ้อนของปลาที่มาหายใจอยู่ตามผิวน้ำแสดงว่ามีปลาอยู่บริเวณนั้น นอกจากนี้จะใช้เรือพายสำหรับหาปลาส่วนมากจะหาปลาที่ห้วยหลวงตอนกลางวันช่วงเดือนมิถุนายนปลาจะมีมากช่วงน้ำขึ้นปลาจะหาง่ายกว่าน้ำลง

อ่านเพิ่มเติม ...

หาปลา(นายบุญธง แสงรถ)
  ใช้วิธีการสังเกตจากแหล่งที่มีปลาโดยการดูตามแหล่งน้ำไปเรื่อยๆ เช่น ห้วยเตาไห นาบ้านเหล่า ห้วยหลวง ห้วยเตาไหจะมีปลาหมอ ปลาช่อน ปลาดุก ปลาขาว นาบ้านเหล่ามีปลาพื้นบ้าน ห้วยหลวงส่วนมากจะมีปลาตอง(กราย) และปลาเซือม

อ่านเพิ่มเติม ...

 

 

รายการข้อมูล 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 75 รายการ