แบบฟอร์มสำรวจการยื่นความจำนงขอรับซิมทรู (Sim True) ฟรี!!! สำหรับนักศึกษาเพื่อการเรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Link:
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีทำความร่วมมือกับบริษัททรู (True) เพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การวัดและประเมินผลการเรียนออนไลน์ การประชุมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน True VLearn, Google Meet ทั้งระบบ Android และ iOS :: ฟรี (Free) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่เสียค่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต
(กรุณาตอบแบบสำรวจภายในวันที่ 22 ม.ค. 2564)

You might also enjoy: